Ainejärjestöt ylläpitävät opiskelijakulttuuria

Ainejärjestöt ovat perinteisiä poikkitieteellisiä osakuntia tuoreempi ilmiö ja kokoavat nimensä mukaisesti yhteen tietyn aineen tai tiedekunnan opiskelijat. Käytännössä jokainen yliopiston maisteriohjelma synnyttää uuden ainejärjestön, joiden koko vaihtelee laajasti tiedekunnan suuruuden mukaan. Jäsenyys ei ole pakollista, mutta käytännössä lähes kaikki opiskelijat liittyvät pääaineensa ainejärjestöön. Joihinkin järjestöihin hyväksytään myös läheisten sivuaineiden opiskelijoita.

The_Beach,_JHUYhdistyksiä pyöritetään täysin vapaaehtoisvoimin, mutta hallituksen toiminta on yhtä vastuullista kuin missä tahansa organisaatiossa. Vaikka toimintaan osallistuminen kartuttaa kokemusta, se saattaa jopa hidastaa omia opintoja. Monet vastuulliset tehtävät vaativat paljon työtä, jota on vaikeaa tai mahdotonta delegoida eteenpäin. Perinteisesti ainejärjestöt yhdistetään opiskelijoiden railakkaaseen illanviettoon, jota alkoholia vähän käyttävät tai absolutistit voivat vieroksua. Suurissa yhdistyksissä tämä ei yleensä ole ongelma, koska erilaisia aktiviteetteja on tarjolla kattavasti ympäri vuoden. Lieveilmiöistä huolimatta ainejärjestöt ovat nykyään välttämätön osa yliopistojen toimintaa. Opiskelijakulttuurin säilyttämisen ja kehittämisen ohella niiden tärkein tehtävä on opiskelijoiden edunvalvonta, valiokunnissa työskentely, sekä koulutuksen laadun tarkkailu.

Alla on esitelty muutamia Lapin yliopiston ainejärjestöjä.

Artikla

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla kuuluu Suomen lakimiesliittoon ja sen tehtäviin kuuluvat oikeustieteen opiskelijoiden vapaa-ajan toiminnan järjestäminen, opintoasioiden kehittäminen sekä oikeustieteelliseen hakevien valmennuskurssien vetäminen. Jäseniä Artiklassa on noin 900. Vaikka ainejärjestön toimipaikka sijaitsee Rovaniemellä, sen valmennuskursseja on mahdollisuus suorittaa esimerkiksi Turussa ja Itä-Suomessa, jonka lisäksi pääsykokeisiin voi harjoitella intensiivisten etäkurssien avulla.

Lastu

Lastu on Lapin yliopiston kasvatustieteiden ja mediakasvatuksen opiskelijoiden oma ainejärjestö. Valmistuneet maisterit sijoittuvat hyvin työelämään erilaisiin opetus-, suunnittelu- ja hallintotehtäviin. Rovaniemen Lastu ry toimii yhteistyössä akavalaisen ammatti- ja edunvalvontajärjestö Specian kanssa, joka auttaa eri alojen akateemisessa työnhaussa ja uran suunnittelussa opintojen loppusuoralla.

Tao

Tao ry on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ainejärjestö, joka järjestää paljon erilaisia tapahtumia, kuten sitsejä, opiskelijabileitä ja retkiä. joihin myös muiden aineiden opiskelijat ovat yleensä tervetulleita. Järjestö ajaa taiteiden opiskelijoiden etua ja on vahvasti läsnä Lapin yliopiston ylioppilaskunnan toiminnassa ympäri vuoden. Kalto on Taon alaisuudessa toimiva taidekollektiivi, joka järjestää näyttelyitä, työpajoja ja erilaisia taidemyyjäisiä. Lisäksi kerran vuodessa keväisin pyörähtää käyntiin kolmeviikkoinen Radio Säteily, joka on avoin kaikille opiskelijoille. Tämä mediakulttuurin opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutettava radio on avoin kaikkien tiedekuntien kurssilaisille ja ohjelmiston teemat vaihtelevat laajasti vuosittain.