Lapin yliopisto esittelyssä

Lapin yliopisto on pian 40 vuotta täyttävä korkeakoulu, joka sijaitsee Rovaniemellä. Se on profiloitunut arktisten alueiden tutkimukseen sekä tieteellisestä että geopoliittisesta näkökulmasta ja pyrkii toiminnallaan edistämään kansainvälistä yhteistyötä, sekä pohjoisten alueiden kulttuuria ja hyvinvointia. Koulusta valmistuu paljon opettajia, juristeja ja taideteollisen alan asiantuntijoita. Opetus painottuu tätä myötäillen kasvatustieteisiin. matemaattisten ja analyyttisten taitojen lisäämiseen, sekä yksilölliseen luovuuteen. Tässä pohjoisessa tiede- ja taideyliopistossa opiskelee kerrallaan noin 4500 opiskelijaa, joista valtaosa tulee Lapin ulkopuolelta. Ohessa toimii myös avoin yliopisto, jonka kursseja voivat käydä kaikki iästä riippumatta ja myös etäopiskelu verkon kautta on mahdollista.

Yliopistossa toimii neljä eri tiedekuntaa: kasvatustieteet, oikeustieteet, taiteet ja yhteiskuntatieteet. Alla on esitelty muita merkittäviä yksiköitä.

Harjoittelukoulu

640px-Saimaan_AMK_SkinnarilaHarjoittelukoulu on normaali ala-asteen oppilaitos, sillä erotuksella, että osan lukuvuotta opetuksesta huolehtii Lapin yliopiston luokanopettajakoulutuksen opiskelijat koulun vakituisten opettajien avustuksella. Oppilaita koulussa on vajaa 400 ja siellä työskentelee noin 30 lehtoria. Koulu painottaa luonnon ja ympäristön merkitystä kasvatustyössä ja pyrkii antamaan lapsille positiivisia luontokokemuksia. Osa oppilaista voi yksilöllisen lahjakkuutensa perusteella valikoitua musiikkiluokalle tai liikuntapainotteiseen osavuotiseen opetusryhmään.

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) on toiminut vasta vuodesta 2009 lähtien, mutta on lyhyessä ajassa kasvanut Lapin suurimmaksi koulutusyksiköksi alallaan. Se tekee merkittävää yhteistyötä eri koulutusasteiden, tiedemaailman, lappilaisten yrittäjien ja viranomaisten kanssa ja sieltä valmistuu pohjoisen matkailualan ammattilaisia. MTI:ssä opiskelee Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun, sekä Lapin matkailuopiston opiskelijoita, jotka voivat suorittaa matkailuopintoja toisten oppilaitosten valikoimasta lähes vapaasti.

Arktinen keskus

Arktinen keskus on monitieteinen valtakunnallinen ja kansainvälinen tutkimuslaitos, joka toimii Lapin yliopiston alaisuudessa. Se keskittyy työssään erityisesti pohjoisen alueen luonnonilmiöiden tutkimiseen, tulevaisuuden tärkeisiin ympäristökysymyksiin ja ihmisen toiminnan vaikutuksiin luonnossa. Keskuksen toiminta ei ole rajoittunut pelkästään tieteellisen tutkimukseen. Se toteuttaa yhteistyössä opiskelijoiden, suunnittelijoiden, arkkitehtien ja taiteilijoiden kanssa erilaisia esityksiä, kursseja ja taideinstallaatioita. Lisäksi Arktinen keskus julkaisee kirjoja ja elokuvia, sekä muuta valtaväestölle suunnattua materiaalia.

Artikum

Artikum tiede- ja kongressikeskus on yksi Rovaniemen tunnetuimpia kulttuurikohteita, jossa toimii arktista ja antarktista historiaa esittelevä museo. Tiedekeskuksessa järjestetään paljon erilaisia tapahtumia, vaihtuvia näyttelyitä ja kaikelle yleisölle avoimia seminaareja, joissa puidaan pohjoisten alueiden hyvinvointia ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Vaihtuvista näyttelyistä tunnetuin on Suomen Luonnonvalokuvaajat SLV ry:n vuosittain keväisin järjestämä Vuoden luontokuvat. Kilpailu on pohjoismaiden suurin alallaan.