Opiskelijatuutori uusien opiskelijoiden tukena

Tutorit fuksien tärkein tuki alussa

tutor-606091_960_720Tuutorit eli pienryhmäohjaajat ovat ensimmäisen vuosikurssin opiskelijalle, eli fuksille, usein tärkein tuki opintojen alussa. Korkeakoulun omat opinto-oppaat eivät kykene kattamaan kaikkea opiskelijaelämään liittyviä käytäntöjä, jotka voivat vaihdella vuosittain. Ohjaajat ovat vanhemman vuosikurssin ansioituneita opiskelijoita, joiden tehtävänä on auttaa ja ohjata uusia opiskelijoita kaikissa käytännön asioissa, joita tulee eteen ja joihin ei omin avuin löydy heti ratkaisua. Tärkeä osa tutortoimintaa ovat yhteiset tapaamiset, joiden kautta yliopistoelämä ja oman tiedekunnan opiskelutoverit tulevat luonnostaan tutuiksi.

Yliopistolle tutortoiminta on edullista ja kaikkein tehokkain keino uusien opiskelijoiden orientointiin. Itsekin opiskelijoina tutorit tietävät mitä opiskelu käytännössä on, mitä vaaditaan menestymiseen ja hyviin arvosanoihin, minkälaisia luennoitsijat ja professorit ovat ja mitä he kurssilaisiltaan odottavat ja niin edelleen. Tutorien päivittäinen toiminta rajoittuu yleensä vain uusien opiskelijoiden ensimmäisen vuoden syyslukukauteen, mutta myös keväällä he ovat apuna tarpeen vaatiessa.

Opiskelijatutorin tehtäviä

  • Opastaa ja neuvoa uusia opiskelijoita heidän alkutaipaleella kaikissa käytännön asioissa.
  • Esitellä yliopistoa, sen toimintaa, eri kampusalueita ja yksiköiden henkilökuntaa.
  • Pitää huoli, että jokaisella opiskelijalla on riittävät valmiudet etsiä itsenäisesti tietoa ja apua kaikkeen opintoihin liittyvissä pulmatilanteissa jatkossa.
  • Kannustaa opiskelijaa löytämään oma alansa ja pääaineensa, jos valittu tiedekunta mietityttää.
  • Antaa tietoa opiskelijoille suunnatusta harraste-, liikunta- ja viihdemahdollisuuksista.
  • Tutustuttaa erityisesti muilta paikkakunnilta tulevat opiskelijat kaupunkiin ja sen tärkeisiin palveluihin.

Miten voin päästä opiskelijatutoriksi?

Hakeminen tutoriksi on korkeakoulusta riippumatta yleensä vapaamuotoista. Erityisiä liitteitä tai suosituksia ei tarvita, mutta hakemista tulee perustella riittävän hyvin, jotta valintaprosessi etenee. Opiskeluissa menestyminen on eduksi haastattelussa, mutta se itsessään ei takaa valintaa. Menestyvä tutor on ulospäin suuntautunut, positiivinen ja sanavalmis persoona, joka on ollut jollain lailla aktiivinen eri ainejärjestöjen toiminnassa. Kaikki uudet tutorit osallistuvat lyhyelle, yleensä viikonlopun kestävälle tutorleirille, jossa käydään työnkuvaa läpi. Tavallisten tutoreiden lisäksi ulkomaalaisia opiskelijoita ohjaamaan valitaan riittävän kielitaitoinen henkilö, jonka tehtäviin kuuluvat muun muassa ulkomailta tulevan opiskelijan vastaanottaminen, sekä hänen kanssaan tarpeen mukaan ensi kertaa asiointi eri viranomaistahoilla, kuten pankissa, poliisilaitoksella ja yliopiston asukastoimistossa.

Rahallinen korvaus tutoroinnista on nimellinen ja mahdollinen noin 10-13 euron tuntipalkka on yleensä rajoitettu tuntien osalta. Joissain yliopistoissa maksetaan muutaman sadan euron kertakorvaus. Rahaa tärkeämpi palkkio monille on ohjaustyöstä ja tutorointiin liittyvän pienimuotoisen lopputyön tekemisestä annettavat pari opintoviikkoa.