Tietoa meistä

Tällä sivustolla esitellään opettajaksi opiskelevalle olennaisia aiheita, kuten valinta- ja soveltuvuuskoetta, opetustyössä vaadittavia taitoja, opiskelijaelämään ja ainejärjestöihin liittyviä teemoja sekä pohjoisen alueen toimintaa akateemisesta ja tieteellisestä näkökulmasta. Esillä on muun muassa Lapin yliopiston eri yksiköt ja yhdistykset, kuten Lapikas ry, Artikum, Arktinen keskus, Harjoittelukoulu sekä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti.

Opettajaksi opiskelemaan haluavan tulee hyvän akateemisen osaamisen lisäksi osata vastata seuraaviin kysymyksiin. Miksi haluan opettajaksi? Mitkä ominaisuudet tekevät minussa hyvän opettajan? Mitä odotan työltä ja onko aikomus jatkaa uralla koko loppuelämä? Mitkä ovat suurimmat haasteet, joita odotan työssä kohtaavani ja miten aion selviytyä niistä? Mikä opettajan työssä eniten kiinnostaa ja viehättää?

Vastauksia on yhtä paljon kuin halukkaitakin, mutta kaikki yhdistää yleensä aito halu ja innostus jakaa tietoa, sekä edistää nuorten tai aikuisten ymmärtämystä ympäröivästä maailmasta ja näin ylläpitää yhteiskunnan henkistä hyvinvointia. Uuden oppiminen voi olla myös hauskaa ja myönteiset kokemukset omilta kouluajoilta ovat usein vahva motivoija opetustyöhön lähtemiseen.

Opettajan työtä helpottavia luonteenpiirteitä ovat avoimuus, sosiaalisuus, kuuntelutaito ja hyvä tilannetaju. Aito auttamishalu ja intohimo aineeseen tai alaan jota opettaa, pitää huolen omasta jaksamisesta, sillä työtä joutuu tekemään usein myös kotona valmistautuessaan seuraavaan päivään. Ujous ei ole este, sillä haasteet kasvattavat rohkeammaksi ja vaikkei nuorten parissa olisikaan aiemmin työskennellyt, siihenkin tottuu.

Suurimpia haasteita opettajille tänä päivänä ovat oppilaiden välinpitämättömyys, jatkuvien virikkeiden aiheuttama kärsimättömyys ja tylsistyminen opetustilanteissa, sekä sosiaalisen median tuoma dynamiikka, oppilaiden välinen kemia, historia ja muu näkymätön kanssakäyminen, josta opetustilanteessa saa vain viitteitä. Tämän päivän opettaja joutuukin usein luovimaan usean eri kommunikointitavan välillä, jotta kaikki oppilaat saadaan keskittymään yhdenvertaisesti. Yksilökohtaiset erot voivat olla suuria, joten tämä vaatii myös yksilöllisen lähestymistavan opetukseen. Tietämyksen ohella aito läsnäolo on opettajan paras työväline missä tahansa tilanteessa. Jos oppilas kokee olevansa tärkeä ja kuunneltu, hän kykenee vastaavasti arvostamaan opetustilannetta.