Yliopisto-opettaja on tiedon tulkki

Korkeakoulujen opettajien työ entistä haastavampaa

Yliopisto-opettajien työ on muuttunut entistä haastavammaksi vähenevien resurssien ja kasvaneiden tulosvaatimusten myötä. Ulkomaisilta opiskelijoilta kerätään nykyään lukuvuosimaksu ja tämän vastineeksi odotetaan laadukasta opetusta kautta linjan. birger-kollmeier-910261_960_720Yliopistojen rahoitus on nykyään myös osittain riippuvainen niiden menestyksestä kansainvälisessä vertailussa, joka saattaa johtaa resurssien epätasa-arvoiseen kohdentamiseen, jotta rahoitus saadaan varmistettua. Korkeakoulujen opettajat suorittavat opetustyön ohessa hallinnollisia tehtäviä ja heidän odotetaan osallistuvan aktiivisesti tutkimustyöhön. Lisäksi opettajat kirjoittavat ahkeraan artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin. Ilman näkyvyyttä omalla alalla ura harvoin etenee. Nämä tekijät yhdessä asettavat akateemiselle opetusyhteisölle suuret paineet uudistua.
Uutta tutkimustietoa tulee jatkuvasti ja yliopiston opettaja on usein tilanteessa, jossa uuden kurssin tiedot on omaksuttava ensin itse, jotta voi niitä opettaa eteenpäin. Kun kohderyhmä ja opetettavan materiaalin pääteemat ja näiden pohjalta rakennetut tavoitteet ovat selkeästi tiedossa, kurssin suunnittelu ja vetäminen ovat helppoa. Itse opettaminen ei ole pelkkää tiedon jakamista vaan tarkoitus on antaa opiskelijoille keinoja ymmärtää ja oppia itsenäisesti. Hyvä luento pitää sisällään myös aktiivista vuoropuhelua luennoitsijan ja oppilaiden välillä. Näin saa nopeasti selville minkä tasoinen yleiskuva opetettavilla aiheeseen on ja mitkä ovat eniten päänvaivaa aiheuttavat ongelmakohdat.

Luennoitsija on tiedon tulkki

Hyvä opettaja inspiroi oppilaitaan sivistämään itse itseään ja haastaa heitä oikealla tavalla kyseenalaistamaan uutta oppimaansa. Tätä kautta kriittisen ajattelun taidot kehittyvät kuin itsestään. Kun vankkaan akateemiseen osaamisen tuo lisäksi aidon innostuksen aiheeseen, oppilaiden mielenkiinto pysyy paremmin yllä. Käytännön tasolla yliopiston luennoitsijoiden esiintyminen on astetta vaativampaa kuin esimerkiksi luokanopettajan. Luennoitsijat esiintyvät usein suurelle joukolle ja suosituimpia kursseja on monissa kouluissa tapana videoida etäkurssilaisia ja julkista jakelua varten.

Hyvä luennoija ottaa huomioon muun muassa seuraavia seikkoja.

  • Innostus, motivaatio ja aito intohimo aiheeseen, josta puhuu ovat hyvän luennoitsijan tärkeimpiä piirteitä.
  • Sopiva nöyryys varsinkin uutta tietoa kohtaan on syytä olla olemassa. Ennakkokäsityksiä pitää haastaa ja aiheita voi lähteä purkamaan myös itsestään selvien kysymysten kautta.
  • Oma persoona saa opetustilanteessa näkyä, sillä näin opiskelijoilla on enemmän kosketuspintaa ja asiasisältö jää paremmin mieleen. Vitsejä ei tarvitse yrittää väkisin tehdä, jos se ei ole luontevaa, mutta ilmapiirin tulee olla kevyt ja keskusteluyhteyden luennoitsijan ja opetettavien välillä avointa.