Palvelut

Kuntotarkastukset  / kuntoarviot

Kuntotarkastuksen  tarkoituksena on saada kiinteistölle sen hetkinen arvio kunnosta pintaa rikkomatta tehtävällä tutkimuksella ja ammattimaisella arvioinnilla(tarvittaessa rakenteita avataan). Kuntoarvioon liitetään myös useasti pts (pitkäntähtäimen suunnitelma) jolla voidaan kiinteistön mahdollisiin korjauksiin varautua ajoissa. Kuntoarvio suositellaan tehtäväksi 5-10 vuoden välein. Mahdolliset kuntotutkimustoimenpiteet on esitetty kuntoarviossa. Kuntoarvio on asiantuntija-arvio, jossa ei voida aistinvaraisin menetelmin arvioida mahdollisia piileviä rakennusvirheitä tai vaurioita.

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimuksella määritetään jonkin rakenne-osan tai osa-alueen todellinen kunto, jäljellä oleva elinikä ja mahdolliset vauriot. Kuntotutkimuksessa rakenteita avataan ja erilaisilla mittausmenetelmillä ja mahdollisilla laboratoriotutkimuksilla varmistetaan todellinen kunto.

Valvonnat

Suoritamme kaikkia rakentamiseen ja remontoimiseen liittyviä valvontatöitä.

Hajunpoistot

Suoritamme hajunpoistot ammattitaidolla:

tupakanhaju
home- ja kosteusvaurioiden jälkeen desinfioinnit
kalmanhaju
virtsanhaju

Kosteuskartoitukset

kosteuskartoituksen tarkoituksena on selvittää vaurion laajuus ja vahingonaiheuttaja. Aikaisessa vaiheessa tehty kartoitus pienentää huomattavasti kustannuksia. Toimitamme aina asiakkaalle vahinkokartoitusraportin, jossa on korjaustoimenpide-ehdotus.

Palovahinkokartoitukset


Lämpökuvaukset

Lämpökuvauksella voidaan tuloksia analysoimalla todeta putkisto- ja ilmavuodot, kosteusvauriot, eriste- ja tiivistepuutteet, rakennusten ns. kylmäsillat sekä oikosulut ja huonot liitokset sähköverkossa tai keskuksissa. Lämpökuvauksella voidaan lisäksi tehdä lattialämmityskaapeleiden kartoitusta ja selvittää kaapeleiden sijainti tarkasti. Korjaussuunnittelussa lämpökamerakuvauksella saadaan suuri hyöty jo korjaussuunnitteluvaiheessa. Lämpökuvauksella on helposti selvitettävissä, missä on rakenteen kylmäsillat ja vuotokohdat.

Energiatodistukset

Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa.

Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitetaan toteutunut energiankulutus, mutta energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske.

Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Taloyhtiön Energiatarkastukset 

Taloyhtiön energiatarkastus sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun. Seuraavat rakennukset tehdään yrityksen määrittämällä lisähinnalla.

Alla on esitelty vähimmäissisältö, joka sisältyy kaikkien tällä sivulla esiteltyjen palveluntarjoajien energiatarkastuspalvelun mukaisiin selvityksiin. Vähimmäissisältöä sovelletaan kohteessa olevien teknisten ratkaisujen, kuten lämmitysmuodon ja lämmönjakotavan mukaan.

Energiatarkastuksesta on lisätietoa myös Motivan verkkosivulla: Motiva - Taloyhtiön energiatarkastus.

Tarkastusten hinnoittelu

Hinnoitteluperuste sovitaan rakennuksen laajuuden ja sijainnin perusteella.

Ota yhteyttä ja kerromme lisää!

Hinnat alkaen 590.00€ + alv 24%

Sisäilmaongelmat

Huonon sisäilman aiheuttamat terveyshaitat ilmenevät erilaisina oireina ja sairauksina. Näitä voivat olla esimerkiksi hengitysteiden, silmien ja ihon ärsytys, päänsärky, väsymys, kuumeilu ja hengitystieinfektiot sekä allerginen nuha ja astma. Oireita ja sairauksia aiheuttavat myös monet muut tekijät kuin sisäilma. Sisäilmaa on syytä epäillä ongelmien aiheuttajaksi, jos oireet selvästi liittyvät rakennuksessa oleskeluun ja oireet helpottuvat tai häviävät oltaessa poissa rakennuksesta. Terveyshaittojen lisäksi huono sisäilma aiheuttaa myös epäviihtyvyyttä ja alentaa työtehoa.

Suunnittelut

Suoritamme kaikkia rakentamiseen ja remontoimiseen liittyviä suunnittelutöitä.

Vesivahinkokuivaukset

Vesivahingot ovat usein sen laatuisia, että tarvitsevat rakenteiden kuivaamiseen koneellista kuivausta. Koneellinen kuivaus nopeuttaa rakenteen kuivamista, joka mahdollistaa rakenteen uudelleen kasaamisen mahdollisimman pian.

Maanrakennustyöt

Suoritamme pienimuotoisia maanrakennustöitä mm. sala-ojien, pintavesienpoistojärjestelmien suunnitelmien teko ja rakentamisen toteuttamisen omalla kalustollamme.